Integritetspolicy

Den här webbplatsen drivs av företaget Anna Widerberg Production AB.

Webbplatsadress är: https://annawiderberg.se

Kontakt: kontakt@annawiderberg.se

Anna Widerberg Production AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Cookie-filer

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Anna Widerberg Production använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen.

Cookies används även för att samla in information om hur webbplatsen används. Det innebär bland annat att vi kan följa antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, epostadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats. När du besöker vår webbplats ber vi om ditt samtycke till vår hantering av cookies.

Andra webbplatser

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Anna Widerberg Production är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Analys

Anna Widerberg Production använder Google Analytics för att analysera trafiken på webbplatsen. Google Analytics är en tjänst som erbjuds av Google och där Google genererar detaljerad statistik om en webbplats trafik och trafikkällor. Google Analytics använder cookies som lagras på din dator som hjälp för att analysera hur användare använder vår webbplats.

För vår räkning kommer Google att använda den information som genererats av lagrade cookies för att utvärdera användningen av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med dessa rapporter för analytiska ändamål.

Google kan komma att överföra denna information till tredje part om lagen så kräver eller om en tredje part behandlar data för Googles räkning. Google kommer under inga omständigheter att kombinera eller koppla din IP-adress till andra data som är lagrade hos Google.

Genom att använda vår webbplats så samtycker du till behandling av de personuppgifter som Google kommer att samla in om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivits ovan.

Du kan förhindra eller stoppa din webbläsare från att installera och lagra cookies genom att ladda ned och installera det kostnadsfria webbläsartillägget Google Analytics Opt-out. Om du gör det så kan det hända att du inte kan använda funktionerna på vår webbplats fullt ut.

Kontaktfomulär

När du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i Anna Widerberg Productions register. De personuppgifter vi registrerar är namn och e-postadress.

Beställningsfomulär

När du kontaktar oss via vårt formulär för bokbeställning samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i Anna Widerberg Productions register. De personuppgifter vi registrerar är namn oc e-postadress.

Varför behandlar vi era personuppgifter

För att fullgöra avtal: Vi sparar personuppgifter för att kunna hantera vårt avtal med kunder och med webbplatsens besökare på ett säkert och bra sätt

För att uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

Berättigat intresse: För att vi ska kunna kommunicera med dig samt för att tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Anna Widerberg Production vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Kommunikation: Om du har kontakt med Anna Widerberg Production via exempelvis kontaktformulär lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Fullgörande av avtal: Personuppgifter (namn, adress, e-postadress och, i vissa fall, betalinformation) som lämnas i samband med köp av vara sparas så länge som krävs för att Anna Widerberg Production ska kunna fullgöra avtalet.

Rättslig skyldighet: Anna Widerberg Production AB sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Företaget Anna Widerberg Production AB har fasta rutiner för att säkerställa att webbplatsen är säker. Samtliga uppdateringar görs omgående för att undvika säkerhetsproblem och webbplatsen använder enbart kontrollerade tillägg. Företaget har resurser med it-säkerhetskompetens.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har dessutom rätt att få dina uppgifter raderade ur vårt register. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Använd formuläret här nedanför om du vill kontakta oss gällande dina personuppgifter.